ROZRUCH OCZYSZCZALNI


Preparaty BioStart Złoże i Biostart Drenaż

Rozruch przydomowej oczyszczalni jest niezwykle ważnym momentem, mającym istotny wpływ na jej późniejsze działanie.

Preparaty startowe musi cechować maksymalna koncentracja bakterii oraz dodatek immobilizowanych enzymów. To właśnie enzymy w pierwszej Fazie przyspieszają procesy biochemicznego rozkładu złożonych substancji organicznych (węglowodanów, białek i tłuszczów) na mniejsze cząstki, łatwo przyswajalne przez bakterie. W drugiej Fazie działanie wyselekcjonowanych, maksymalne skoncentrowanych bakterii powoduje dalszy rozkład związków organicznych na wodę, dwutlenek węgla i związki azotu.

Jeśli w Fazie rozruchu, na drenaż lub złoże przedostaną się niedostatecznie podczyszczone ścieki mogą one w znaczącym stopniu utrudnić rozsączanie i inFiltrację ścieków.

Takie same problemy dotykają oczyszczalni już Funkcjonujących, w których: zaniechano stosowania biopreparatów, stosuje się je niesystematycznie, nastąpiło przeciążenie ładunkiem zanieczyszczeń lub stosuje się mało skuteczne bioprodukty.

Zalety stosowania biopreparatów BioStart:

  • szybkie osiągnięcie maksymalnej sprawności oczyszczalni
  • brak okresu w którym niedoczysz- czone ścieki dopływają na drenaż
  • maksymalna koncentracja pożytecz¬nych mikroorganizmów
  • najwyższa skuteczność rozkładu substancji organicznej
  • likwidacja uciążliwych odorów
  • znaczne ograniczenie rozwoju mikroorganizmów chorobotwórczych
  • wysoka skutecznośćwszerokim zakresie odczynu pH od 6,0 do 9,0
  • zachowanie wysokiej skuteczności przy wahaniach temperatury

Jedno opakowanie wystarcza na rozruch oczyszczalni o pojemności użytkowej do 9 m3